Nr.3 Push-up triangle

Rasta: 9 vnt.
Rasta: 9 vnt.