Nr.3 Push-up triangle

Rasta: 8 vnt.
Rasta: 8 vnt.